Strážce lesního chrámu

Jednoho dne jsem měla potřebu zavítat do lesního chrámu. Sama, v klidu a v pokojné meditaci jsem kráčela dobře známými cestami. Vítr tiše vanul a česal dlouhé větve stromů, které vyprávěly něco o lidech, kteří tady žili, o jejich bolesti, radosti i zármutku. Ráda stojím a naslouchám dávným příběhům, které mi vypráví Cadwen. Cítím jejich bolest i radost. Jsou tak silné, tak opravdové. Jsou tak hluboké a interní, že se mi slzy derou do očí a přes ně píšu příběhy, které máš možnost číst ty, milý čtenáři, na našich stránkách. Jenže tentokrát to bylo jiné.

Cadwen mě nechala tiše bloumat po cestách lesního chrámu, aby mohl přijít okamžik, který mě v posvátné pokoře srazil na kolena. V srdci lesa na známém návrší se mi zjevil Strážce lesa. Odedávna se tu dějí nadpřirozené jevy, popsané na informační tabuli, vyprávějící mimo jiné o historii i současnosti tohoto místa. Vysoká postava muže v černém se zářivé modrýma očima, vlídným úsměvem a majestátním vzezřením.

„Předej můj vzkaz těm, kteří uslyší moje pozváni do těchto míst.“ řekl. Zvedl se vítr a jeho hlas burácel prostorem.

„Zastav se poutnice, s pokorou vstupuj do posvátnosti lesního chrámu. Mnohé tu bylo prožito, vyřčeno a poznáno a mnohé je tu nevyřčeno neprožito a nepoznáno. Já, Strážce lesa, chráním tento prostor pro lid srdce vědoucího, očí a smyslů otevřených, aby nalezli v sobě zářivé světlo, které je povede dál. Bytosti dlící v mém lese jsou čisté, otevřené s duší nápomocnou Tobě, abys zřel zázraky očím mnohých nedostupné. Povstaň a s prosbou i pokorou vstup branou věků, od kterých druidka klíče obdržela, aby posvátné a vědoucí Tobě ukázati mohla. Povstaň, procitni a zroď se znova…”

Poté vítr utichl a jeho postava se začala pomalu rozplývat v záři odpoledního slunce. Nechci psát dlouho, aby ve změti slov nezmizel vzkaz Strážce lesa. Ale pochopila jsem, že tento vzkaz a tento článek budou číst jen ti, pro které je určen. Rození toho, kdo je otevřený, pokorný a nechá se provést prostorem lesních bytostí. Je tu místo po uzdravení, bludička, elfové, trollové i bájný jednorožec. Toho však uvidí jen ten, jehož srdce je čisté a je hoden prastaré bílé magie…

 

 

 

Mohlo by se vám také líbit...